UCJANGBP16 Seminář k bakalářské práci 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP16/A: St 16:25–18:00 H1, P. Hájek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne studentům praktické rady a informace o postupu při zpracování bakalářské práce. Studenti se seznámí s okruhem témat, kterým se mohou ve své bakalářské prácí věnovat, s požadavky na obsahovou a formální podobu práce, dále budou prohloubeny jejich znalosti metodologie vědy a citační normy. Součástí kurzu budou prezentace záměru bakalářské práce následované diskuzí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen sepsat závěrečnou práci
Osnova
 • 1. Význam a charakteristika bakalářské práce (BP). Volba tématu BP.
 • 2. Role studenta. Role vedoucího práce. Role oponenta. Konzultace práce. Harmonogram práce.
 • 3. Termíny zadání a odevzdání práce. Zadání BP – název práce, formulace záměru, doporučená literatura.
 • 4. Metodický pokyn. Formátování práce.
 • 5. Rozsah a členění práce. Abstrakt. Klíčová slova. Úvod práce. Závěr práce.
 • 6. Teoretická část BP: Volba relevantních zdrojů, porovnání, komentář. Tištěné a elektronické zdroje, databáze.
 • 7. Teoretická část BP: Citační norma. Plagiátorství.
 • 8. Praktická část BP: Hypotézy a výzkumné otázky. Zkoumaný materiál.
 • 9. Praktická část BP: Metody výzkumu. Prezentace a vyhodnocení výsledku práce.
 • 10. Odevzdání BP. Kritéria hodnocení práce. Prezentace BP a průběh obhajoby.
 • 11. Prezentace záměru bakalářské práce.
 • 12. Prezentace záměru bakalářské práce.
 • 13. Prezentace záměru bakalářské práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • Richard M. Turley. Writing Essays. Routledge, 2015. info
 • LIPSON, Charles. How to write a BA thesis: a practical guide from your first ideas to your finished paper. Chicago: University of Chicago Press, 2005. ISBN 978-0-226-48126-5. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
konzultace s vedoucím práce a prezentace záměru bakalářské práce
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP16