UBKINSNK25 Profesionální sazba dokumentů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
8 hod/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předmět mohou splnit všichni studenti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty používat desktop publishing systémy při tvorbě různých druhů dokumentů. Tvorba elektronických dokumentů je se studiem nezbytně spjata, tento kurz má studenty připravit na tvorbu závěrečných prací, posterů do konferencí a prezentací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat body, které je nutné zachovávat, při tvorbě dokumentů;
- vytvářet různé typy dokumentů;
- kvalitně prezentovat své nápady a výsledky své práce.
Osnova
 • 1. Typografie
 • 2. Písmo – klasifikace písma, typometrický systém, řezy písma
 • 3. Sazba – sazební obrazec, hladká sazba, technická sazba, sazba cizích jazyků, sazba českého jazyka, korektury
 • 4. Design tiskovin – monografie, kniha, článek, poster design
 • 5. DTP software – definice, druhy, základy práce v DTP, aplikace pravidel sazby v DTP systému
 • 6. Sazba knihy, článku, posteru
Literatura
  povinná literatura
 • KUDRNOVSKÁ, Linda. 365typo 2: 365 stories on type, typography and graphic design a year. Étapes: Edition, 2016. ISBN 979-10-95254-01-0. info
  doporučená literatura
 • KORDES ANTON, Kelly a John CRUISE. Adobe InDesign CC Classroom in a Book. Adobe Press, 2017. ISBN 978-0-13-466409-5. info
 • KRAUSE, Jim. Lessons in Typography: Must-know typographic principles presented through lessons, exercises, and examples (Creative Core). New Riders, 2015. ISBN 978-0-13-399355-4. info
 • KORÁB, Daniel. Písmo ve výtvarné tvorbě. Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4794-1. info
 • TSELENTIS, Jason. Typografie písma: O funkci a užití písma. Slovart, 2014. ISBN 978-80-7391-807-1. info
 • KOTTWITZ, Stefan. LaTeX Beginner's Guide. Packt Publishing, 2011. ISBN 978-1-84719-986-7. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení, průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Cvičení
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
https://elearning.slu.cz/
K předmětu je připraven kurz v Moodle: https://elearning.slu.cz/

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKINSNK25