UCJANGBP03 Úvod do studia literatury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Veronika Woznicová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (cvičící), PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Veronika Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 14:45–15:30 M8
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJANGBP03/A: St 15:35–16:20 M8, V. Woznicová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu bude literatura podána jako specifická disciplína s podobnostmi, ale i odlišnostmi od jiných disciplín. Studenti se seznámí se základními pojmy literární vědy v oblasti prózy, poezie i dramatu. V závěru cyklu předmět představí specifika britské a americké literatury. Cílem předmětu je poskytnout studentům dobré literárně teoretické zázemí a současně praktickou výbavu pro čtení konkrétních textů v návazné výuce.
Výstupy z učení
Student dokáže definovat a rozeznat základní literární formy, žánry a terminologii. Dále se naučí používat citační normu.
Osnova
 • 1. Co je literatura, proč čteme.
 • 2. Jazyk literárních textů: figury a tropy.
 • 3. Klasifikace literatury, literární žánry.
 • 4. Próza: důležité pojmy (postavy, zasazení, příběh).
 • 5. Naratologie, vztah autor-čtenář-text.
 • 6. Drama: důležité pojmy (postavy, zasazení, způsoby promluvy).
 • 7. Typy dramatu.
 • 8. Poezie: důležité pojmy; typy poezie.
 • 9. Poetické formy, prozodické prostředky.
 • 10. Kritické myšlení, jak psát literární esej.
 • 11. Způsob dokumentace zdrojů v eseji, citační normy.
 • 12. Specifika a stručný přehled britské literatury.
 • 13. Specifika a stručný přehled americké literatury.
Literatura
  doporučená literatura
 • Sparling, D., Hardy, S. a I .Gilbertová,:. Introduction to Literature, Brno: Masarykova univerzita, 1999. info
 • BENNETT, Andrew a Nicholas ROYLE. An introduction to literature, criticism and theory. Fifth edition. New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1-138-11903-1. info
Výukové metody
přednáška, seminář účast na semináři 75%
Metody hodnocení
esej / prezentace písemný test docházka 75%
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP03