UBKCJLBK19 Lexikologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Pá 15. 3. 8:05–14:40 M12
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBK19/A: Pá 22. 3. 11:25–14:40 M12, M. Lapúniková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základní poznatky lexikologických disciplín, předmětu a postavení lexikologie, pomocných disciplín, slovní zásoby, vztahů lexikálních jednotek, apelativ, onym, víceslovných lexikální jednotky, frazeologie, lexikografie, druhů slovníků a vývoje českého slovníkářství.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - chápat předmět a metodologii lexikografie - rozumět struktuře slovní zásoby - popsat změny ve slovní zásobě - pracovat se základní lexikografickou literaturou
Osnova
 • 1. Lexikologie, její předmět a disciplíny
 • 2. Sémaziologické a onomaziologické postupy. Základní pojmy: slovo, lexém, pojmenování.
 • 3. Problematika významu a smyslu lexikální jednotky I (význam, reference, denotace, konotace, smysl)
 • 4. Problematika významu a smyslu lexikální jednotky II (významové vztahy)
 • 5. Paradigma a syntagma v lexikonu
 • 6. Víceslovné lexikální jednotky – víceslovná pojmenování, frazeologie a idiomatika
 • 7. Slovní zásoba I (její členění, vrstvy ve slovní zásobě)
 • 8. Slovní zásoba II (změny ve slovní zásobě)
 • 9. Ke specifickému charakteru pojmenování (autosémantika a synsémantika, apelativa a propria)
 • 10. Některé pomezní disciplíny (etymologie, nauka o terminologii)
 • 11. Lexikografie I (zásady sestavování slovníků, druhy slovníků; zásady lexikografické práce, terénní výzkum, lemmatizace)
 • 12. Lexikografie II (vývoj českého slovníkářství a bádání o slovní zásobě).
 • 13. Opakování základních pojmů
Literatura
  povinná literatura
 • HLADKÁ, Z. Lexikologie. In Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995. Praha, 1995. info
 • ČEJKA, M. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, 1992. Brno, 1992. info
 • FILIPEC, J. ? ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1986. Praha, 1986. info
  doporučená literatura
 • ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. NLN, Praha 2010. Praha, 2010. info
 • HUBÁČEK, J. - JANDOVÁ, E. - SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. b. m.: Vade mecum Bohemiae, 2002. info
 • HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1986. Praha, 1986. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Seminární práce a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBK19