UIMOIBP051 Hardware a komunikační technologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Richard Pečonka (cvičící)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Richard Pečonka
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP051/A: Po 13:05–14:40 LEI, Š. Vavrečková
Předpoklady
Architektura počítačových systémů
Předpokládáme základní znalosti z oblasti hardwaru a počítačových sítí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prakticky si procvičit práci s hardwarem a počítačovými sítěmi, především jde o diagnostiku hardwaru, testování výskytu chyb, monitorování, diagnostiku sítě.
Studenti se budou zabývat typickými vlastnostmi a technologiemi různých zařízení, zjišťováním informací o komponentách, jejich posuzováním a srovnáváním, testováním komponent. Také se věnujeme počítačovým sítím, včetně postupů konfigurace a zabezpečení různých síťových zařízení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v dokumentaci zařízení a počítačových komponent;
- zjistit parametry různých zařízení a komponent pomocí softwarových nástrojů a v dokumentaci, najít výsledky benchmarků pro procesory, grafické karty apod.;
- srovnávat a hodnotit komponenty podle dostupných informací;
- testovat komponenty;
- zjišťovat a opravovat běžné problémy u zařízení;
- navrhnout konfiguraci a zabezpečení různých síťových zařízení.
Osnova
 • 1. Základní hardwarové komponenty: základní deska, procesor, paměti.
 • 2. Nástroje potřebné pro opravy a úpravy.
 • 3. Běžně dostupný software pro základní diagnostiku, testování komponent.
 • 4. Procesory: rozpoznávání vlastností procesorů, testování, overclocking, underclocking.
 • 5. Paměťové moduly: vlastnosti, instalace, latence, testování, přetaktování.
 • 6. Magnetické vnější paměti: testování, technologie S.M.A.R.T.
 • 7. Napájení, technologie správy napájení.
 • 8. Počítačové sítě, síťové prvky.
 • 9. Diagnostika sítě, zachytávání paketů.
 • 10. Servery: Windows Server, Linux Server, instalace, správa.
Literatura
  povinná literatura
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Hardware a komunikační technologie. Slezská univerzita v Opavě, 2017. 135 s. info
  doporučená literatura
 • Hardware Secrets: Uncomplicating the Complicate. URL info
 • HUBERT, B. et al. Linux Advanced routing & Traffic Control. URL info
 • Tom's Hardware: Hardware News, Tests and Reviews. URL info
 • http://www.amd.com/en
 • http://ark.intel.com/
 • ALPERN, Naomi J., Joey ALPERN a Randy MULLER. IT career jumpstart: an introduction to PC hardware, software, and networking. Indianapolis, IN: John Wiley, 2012. ISBN 978-111-8206-157. info
 • TIŠNOVSKÝ, P. Seriál Co se děje v počítači. Root.cz, 2012. URL info
 • DONAHUE, G. A. Kompletní průvodce síťového experta. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2247-1. info
 • Garry A. Donahue. Kompletní průvodce síťového experta. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-2512247-1. info
 • Dembrowski, K. Mistrovství v hardware. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2310-2. info
 • HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 4. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1741-5. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně
Metody hodnocení
Student splní vylosovaný úkol (nalezení určité komponenty podle stanovených kritérií, provedení nebo popis postupu údržby či opravy, ohodnocení vhodnosti určité komponenty pro daný účel, atd.).
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP051