UIMOIBP051 Hardware a komunikační technologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Richard Pečonka (cvičící)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Richard Pečonka
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP051/A: Út 9:45–11:20 B3a, Š. Vavrečková
Předpoklady
Architektura počítačových systémů
Předpokládáme základní znalosti z oblasti hardwaru a počítačových sítí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prakticky si procvičit práci s hardwarem a počítačovými sítěmi, především jde o diagnostiku hardwaru, testování výskytu chyb, monitorování, diagnostiku sítě.
Studenti se budou zabývat typickými vlastnostmi a technologiemi různých zařízení, zjišťováním informací o komponentách, jejich posuzováním a srovnáváním, testováním komponent.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v dokumentaci zařízení a počítačových komponent;
- zjistit parametry různých zařízení a komponent pomocí softwarových nástrojů a v dokumentaci, najít výsledky benchmarků pro procesory, grafické karty apod.;
- srovnávat a hodnotit komponenty podle dostupných informací;
- testovat komponenty;
- zjišťovat a opravovat běžné problémy u zařízení.
Osnova
 • 1. Nástroje potřebné pro opravy a úpravy.
 • 2. Běžně dostupný software pro základní diagnostiku, testování komponent.
 • 3.–4. Základní desky, čipsety. Orientace v manuálu základní desky.
 • 5. Procesory: rozpoznávání vlastností procesorů, testování, benchmarky, overclocking, underclocking.
 • 6. Paměťové moduly: vlastnosti, instalace, latence, testování, přetaktování.
 • 7. Vnější paměti: testování, technologie S.M.A.R.T.
 • 8. Grafické čipy a související technologie.
 • 9. Napájení a chlazení. Ochrana elektroniky před přepětím a podpětím, UPS, energocentrum.
 • 10.–11. Údržba a jednoduché opravy.
 • 12. Počítačové sítě, síťové prvky, základní diagnostika bezdrátové sítě. Antény.
 • 13. Servery: Windows Server, Linux Server, instalace, správa.
Literatura
  povinná literatura
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Hardware a komunikační technologie. Slezská univerzita v Opavě, 2023 (skripta jsou průběžně aktualizována), 147 s.
  doporučená literatura
 • HUBERT, B. et al. Linux Advanced routing & Traffic Control. URL info
 • Computer Hardware Repair [online]. iFixit. Dostupné na: https://www.ifixit.com/Device/Computer_Hardware
 • Passmark.com [online]. Dostupné na: https://www.passmark.com/
 • http://www.amd.com/en
 • http://ark.intel.com/
 • Tom’s Hardware [online]. Dostupné na: http://www.tomshardware.com/
 • TIŠNOVSKÝ, P. Seriál Co se děje v počítači [online]. Root.cz. Dostupné na: https://www.root.cz/serialy/co-se-deje-v-pocitaci/
 • Hardware Secrets: Uncomplicating the Complicated [online]. Dostupné na: http://www.hardwaresecrets.com
 • HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 4. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1741-5. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně
Metody hodnocení
Student splní vylosovaný úkol (nalezení určité komponenty podle stanovených kritérií, provedení nebo popis postupu údržby či opravy, ohodnocení vhodnosti určité komponenty pro daný účel, atd.).
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP051