UHVHMBP051 Vybrané kapitoly z novodobých dějin II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHMBP051/A: Út 12:15–13:50 M5, M. Pelc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář na příkladu konkrétních významných i "řadových" historických aktérů zprostředkuje seminář znalosti a dovednosti potřebné k výzkumu společnosti 19. století. Každý seminář je zaměřen na určitou fázi či sféru v životě člověka 19. století, kterou přiblíží prostřednictvím příslušného typu pramene.
Výstupy z učení
schopnost práce s typickými prameny k dějinám 19. století
Osnova
 • 1. Na stopě neznámému (městské adresáře)
  2. Člověk 19. století přichází (matriky narození)
  3. Ve škole (třídní katalogy, školní ročenky)
  4. V manželství (oddací matriky, svatební smlouvy)
  5. V domácnosti (domovské matriky, sčítací operáty)
  6. Ve státní službě (normativní prameny, denní tisk)
  7. Na vlastních nohou (firemní spisy, daňové výměry)
  8. V kontaktu (osobní adresáře, památníky, návštěvní knihy, korespondence)
  9. Ve spolku (prameny spolkové provenience)
  10. Na cestách (seznamy lázeňských hostí)
  11. Člověk 19. století v hodnotovém systému (memoáry)
  12. Člověk 19. století odchází (závěti, úmrtní matriky)
  13. Co zůstalo (pozůstalostní spisy, funerálie)
Literatura
  doporučená literatura
 • -. Sborníky z plzeňských sympozií k 19. století (výběr): (2013) Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století (2010) Zločin a trest v české kultuře 19. století (2009) Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (2008) Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? (2006) Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel (2004) Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století (2003) Biedermeier v českých zemích (2002) Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století (2001) Komunikace a izolace v české kultuře 19. století (2000) Fenomén smrti v české. info
 • -. Poslední staročech. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha 2017. 2017. info
 • Cerman, I. (ed.). Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti. Praha, 2016. info
 • Atze Marcel/Waldner Kyra. Andere Seiten. Private Adreßbücher prominenter Zeitgenossen aus zwei Jahrhunderten. Wien, 2011. info
 • Pelc Martin/Šopák Pavel/Šústková Hana. Opava Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi centrem a periférií. Opava, 2011. info
 • Mattl-Wurm Sylvia (Hrsg.). Vermessung Wiens. Lehmanns Adreßbücher 1859-1942. Wien, 2011. info
 • Vyskočil Aleš. C. k. úředník ve zlatém věku jistoty. Praha, 2009. info
 • Treichel, Eckhardt. Friedhof und Denkmal als Orte ästhetischer Selbstinszenierung. Bürgerliche Begräbniskultur 1800-1930, in: Werner Plumpe/Jörg Lesczenski (Hrsg.), Bürgertum und Bürgerlichkeit zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Mainz, 2009. info
 • Lenderová Milena/Jiránek Tomáš/Macková Marie. Z dějin české každodennosti. Praha, 2009. info
 • Janák Jan. Spolky v českých zemích do roku 1951 (2007), in: Týž, Morava v národním a politickém ruchu 19. století, s. 121?160. Brno, 2007. info
 • Fasora Lukáš/Hanuš Jiří/Malíř Jiří/Vykoupil Libor (eds.). Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno, 2006. info
 • Perrot Michel (red.). Historia życia prywatnego, IV. Od rewolucji fracuskiej do I wojny światowej. Wrocław/Warszawa/Kraków, 2006. info
 • Corbin Alain. Na stopě neznámému. Znovunalezený svět Louise Françoise Pinagota 1798-1876. Praha, 2006. info
 • Lenderová Milena/Rýdl Karel. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha, 2006. info
 • Lenderová Milena. K hříchu a modlitbě. Žena v minulém století. Praha, 1999. info
 • Pešek Jiří. Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850?1920. Praha, 1999. info
 • -. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha, 1998. info
 • Kocka Jürgen (Hg.). Bürgertum im 19. Jahrhundert. Einheit und Vielfalt Europas. Band I-III. Göttingen, 1995. info
Výukové metody
Seminární forma výuky, diskuze, brainstorming
Metody hodnocení
test
Informace učitele
- průběžně kontrolovaná příprava na semináře
- úspěšné absolvování závěrečného testu
- maximálně dvě odůvodněné neúčasti na seminářích
- četba kurentu
- schopnost rozumět německým textům
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UHVHMBP051