UIMOIBP054 Angličtina pro IT 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Veronika Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP054/A: Po 9:45–11:20 M13, V. Woznicová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění specifickým oborovým informacím v mluvené i psané formě. Student se seznámí s jazykovými specifiky a prostředky používanými v angličtině zaměřené na informační technologie. Hlavní důraz bude kladen na terminologii daného odvětví. Student bude po absolvování kurzu schopen popsat procesy, technická zařízení i řešit odborné záležitosti v rámci pracovního procesu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět specifickým oborovým informacím v mluvené i psané formě;
- popsat procesy, technická zařízení;
- řešit odborné záležitosti v rámci pracovního procesu.
Osnova
 • 1. Meeting People
 • 2. Jobs in IT
 • 3. Schedules
 • 4. Business Matters
 • 5. Computer Hardware
 • 6. Computer Software
 • 7. Working With Computers
 • 8. Computer Usage
 • 9. Business Matters
 • 10. Website Purpose
 • 11. Website Analytics
 • 12. Website development
Literatura
  povinná literatura
 • OLEJNICZAK, Maja. English for information technology. Essex: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-6996-1. info
 • GLENDINNING, Eric H a John MCEWAN. Oxford English for information technology. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-457492-1. info
 • MARKS, Jon. Check your English vocabulary for computers and information technology: all you need to improve your vocabulary. 3rd ed. London: A. & C. Black, 2007. ISBN 978-0-7136-7917-5. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Metody hodnocení
Zkouška:
1. Vypracovávání domácích úkolů.
2. Povinná účast na seminářích min. 75 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP054