UCJAJNP015 Povídková tvorba v anglicky mluvících zemích

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJAJNP015/A: St 9:45–11:20 M9, L. Práger
Předpoklady
none
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course focuses on the development of English short story writing in the 19th and 20th centuries. It provides an overview of the work of influential authors of short stories and then allows students to introduce important short stories of English literature, especially in terms of analysis of texts and their cultural and social context.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu umět definovat zásadní rysy povídky jako literárního žánru a bude znát významné představitele britské a americké povídkové tvorby a jejich stěžejní díla. Bude schopen provést analýzu krátkých literárních textů, aplikovat při této analýze základní naratologické pojmy a používat relevantní sekundární zdroje.
Osnova
  • Sylabus kurzu: 1. Short story as a genre 2. Short story in the Commonwealth 3. Short story in the USA 4. Nathaniel Hawthorne a E. A. Poe 5. Kate Chopin a Eudora Welty 6. E. M. Forster a Joseph Conrad 7. Katherine Mansfield a D. H. Lawrence 8. Carson McCullers a Alice Walker 9. J.M. Coetzee a William Trevor 10. Isabelle Li a Peter Carey 11. A.S. Byatt a Ian McEwan 12. Margaret Atwood a L. M. Silko 13. Junot Díaz a Nathan Englander
Výukové metody
lectures and presentations
Metody hodnocení
class participation, presentation and credit test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJAJNP015