UCJOPBP006 Geografie cestovního ruchu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (pomocník), Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Jaroslava Malá
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJOPBP006/A: Út 16:25–18:00 H4, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Geografie cestovního ruchu je určena všem studentům jazykových oborů. Její absolvování jim pomůže v orientaci ve sféře turismu a spolu s jazykovými kompetencemi umožní najít uplatnění. Kromě nezbytného teoretického základu je povinnou součástí semináře zpracování a prezentace vybrané zahraniční lokality (podle studovaného jazyka) s cílem zaměřit se na její význam právě z hlediska cestovního ruchu.
Výstupy z učení
dokáže charakterizovat pojem cestovní ruch; má základní znalosti z historie a legislativy CR; je schopen charakterizovat lokalizační a realizační předpoklady rozvoje CR a samostatně je aplikovat na konkrétní lokalitu; má přehled o památkách zapsaných na seznamu UNESCO a umí vysvětlit důvody jejich výběru; získá přehled o geografii CR v daných evropských destinacích.
Osnova
 • 1. Geografie (předmět studia, základní pojmy)
 • 2. Cestovní ruch (základní pojmy, historie, legislativa)
 • 3. Lokalizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu
 • 4. Realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu
 • 5. Kulturní a přírodní dědictví UNESCO
 • 6. Regionalizace cestovního ruchu Evropy, aktuální situace poptávky
 • 7. Evropa – cestovatelé a cestopisy
 • 8. Velká Británie a Irsko
 • 9. Německo
 • 10. Rakousko, Švýcarsko
 • 11. Itálie
 • 12. Itálie II
 • 13. Shrnutí, opakování
Literatura
  povinná literatura
 • PLESNÍK, Pavol. Geografie cestovního ruchu Európy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 141 s. ISBN 978-80-7510-252-2. info
 • VAVREČKOVÁ, E., ŠKROBÁLKOVÁ, E. Geografie cestovního ruchu 1. Opava - SU, 2013. ISBN 978-80-7248-888-9. info
Výukové metody
přednášky, diskuse ve třídě, skupinové projekty, prezentace, domácí úkoly
Metody hodnocení
povinná je účast na seminářích (min. 70 %), úkoly na doma, prezentace vybrané destinace, písemný test skládající se ze 30 otázek s výběrem odpovědi (ke zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 25 bodů) a krátká esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJOPBP006