UCJIOPBP12 Přehled italské literatury 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je věnován přehledu vývoje italské literatury 13. – 18. století s cílem charakterizovat jednotlivá období a zařadit jejich hlavní literární představitele do takto vzniklého rámce literárního i společenského. Náplní seminářů je formální i obsahový rozbor vybraného souboru textů, osvětlení autorova stylu a přiblížení témat, která zpracovává.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hlavních literárních směrech 13. až 18. století, umí zařadit nejvýznamnější italské autory a díla do literárního a historického kontextu, umí podrobit literární text formální i obsahové analýze.
Osnova
  • 1. Le origini della letteratura italiana, la letteratura religiosa e didattica del Duecento, Francesco d’Assisi 2. Le origini della poesia d’arte: dalla Scuola siciliana al Dolce stil nuovo 3. Dante Alighieri e la “Divina commedia” 4. I classici del Trecento: Francesco Petrarca 5. I classici del Trecento: Giovanni Boccaccio 6. Il Quattrocento e l’umanesimo: la nascita delle Accademie, la corte di Lorenzo de’ Medici 7. Il primo Cinquecento e il classicismo rinascimentale 8. Il secondo Cinquecento e il manierismo, Torquato Tasso 9. Il Seicento e il barocco 10. Il primo Settecento: il periodo dell’Arcadia e Carlo Goldoni 11. Il secondo Settecento: l’illuminismo, Parini e Alfieri 12. Tra il Settecento e l’Ottocento: il neoclassicismo e il preromanticismo, Monti e Foscolo 13. Revisione
Literatura
    povinná literatura
  • Špička, J. a kol. Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014.
  • Segre, C., Martignoni, C., Leggere il mondo. Vol. I-V, Milano: Mondadori, 2001.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích (min. 70%), domácí příprava zadaných textů. Učivo je součástí zkoušky z předmětu Přehled itaské literatury 2.
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.