UCJANGBP51 Studijní dovednosti

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP51/A: Út 9:45–11:20 H3, R. Kron
Předpoklady
Schopnost samostatné studijní a akademické činnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář studenty vybaví základy potřebnými k úspěšnému zvládnutí studia na vysoké škole. Poněvadž se akademické prostředí výrazně liší od prostředí středoškolského, studenti prvního ročníku VŠ jsou v krátkém časovém horizontu vystaveni vysoké zátěži související s požadavky, jež jsou na ně kladeny. Tato zátěž může být podstatně nižší, pokud si osvojí náležité přístupy a metody pro efektivnější studium. Prostřednictvím výkladu i vlastní projektové práce se studenti v rámci tohoto semináře seznámí se základními principy organizace práce v rámci vysokoškolského studia, jako je plánování přípravy, řízení času a tvorba poznámek. Důraz bude kladen také na rozvoj potřebných vědeckých dovedností, jako je práce s informacemi, informačními zdroji a poznámkovým aparátem.
Výstupy z učení
Pochopení a rozvinutí pestré škály studijních dovedností
Osnova
  • 1. Prostředí VŠ: charakteristika akademické práce, požadavky a očekávání. 2. Základy organizace práce a řízení času. 3. Metody a techniky pro efektivní studium. 4. Efektivní tvorba a organizace poznámek. 5. Základy práce se software pro efektivní tvorbu a organizaci poznámek (MS OneNote, Google Keep, Evernote). Úkol 1: Vytvoření poznámky z absolvované četby (libovolná kniha v anglickém jazyce) ve zvoleném software. 6. Užitečné studijní materiály a zdroje pro VŠ studenty anglického jazyka. 7. Informační zdroje, kritický přístup k jejich výběru. 8. Čtení, práce s textem a informacemi. 9. Poznámkový aparát, citace a citační normy. 10. Odkazy a bibliografické informace. 11. Plagiátorství a jak mu předcházet. 12. Psaní esejů: styl, obsah, technické náležitosti. 13. Psaní esejů: struktura a koherence textu, jazykové prostředky (výrazy, vazby a obraty) pro její posilování. Úkol 2: Esej v anglickém jazyce na zadané téma a ve stanoveném rozsahu
Literatura
    doporučená literatura
  • Godfrey, J. (2014). Reading and Making Notes. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan
  • Glendinning, E. H. and Holmström, B. (2004). Study Reading: A Course in Reading Skills for Academic Purposes. Cambridge: CUP
  • Cottrell, S. (2013). The Study Skills Handbook. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Wallace, M. J. (2004). Study Skills in English. Cambridge:CUP
  • Knoblauch, J. (2013). Time Management: mějte svůj čas pod kontrolou. Praha: Grada
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Dva projektové úkoly
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP51