UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBP40/A: Po 11:25–13:00 H2, J. Záhora
Předpoklady
Jedná se o úvodní předmět, vstupní požadavky nejsou potřeba.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům 1. ročníku. Studenti se budou setkávat s básněmi, prozaickými texty a krajově i texty dramatickými jakoby nanovo, tzn. od úplných počátků; předmět nevyžaduje žádné predispozice. Projdou postupně prostým tichým i hlasitým čtením, ohledáváním základních témat daného textu, postupně budou poznávat, jak jsou texty modifikovány rytmem, rýmem, básnickými prostředky; typem vyprávění a způsobem rozvržení syžetu apod. Především nás bude zajímat, jak se tyto jevy podílejí na akcentování určitých významů i na tom, jak na sebe konkrétní témata a slova strhávají pozornost. Budou řešeny i otázky, jak se na celkovém významu podílejí autorský záměr, zaměření textu i to, co do textu vkládá čtenář.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni analyzovat základní vlastnosti literárního textu; diskutovat o tom, co určuje literárnost textu; interpretovat v hlavních obrysech konkrétní literární dílo.
Osnova
 • Příklady témat workshopů: 1. Co je čtení? Čtení jako projev, čtení jako respekt, čtení jako formulování. 2. Přízvuk: Máchův Máj. 3. Protiklad čili Bridel. 4. Sarkasmus čili Neruda. 5. Rým čili Sládek. 6. Obecně o syžetu a fabuli. 7. Vyprávění – bohatý život narace (Balabán). 8. Rytmus, jazyk, styl (Hálek a Hrabal). 9. Narace versus zpověď (Diviš). 10. Vyprávění a publicistika: knižní rozhovory. 11. Jak se v dramatu děje příběh: T. Vůjtka Pašije aneb o nejslavnějším zmrtvýchvstání. 12. Dialogy a jejich tvar na ukázkách hry T. Vůjtka Spolu. Monology a scénické poznámky. 13. Analýza závěrečných prací studentů, rozprava nad nimi.
Literatura
  povinná literatura
 • ECO, U. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004.
 • MUKAŘOVSKÝ, J. Studie I. Brno: Host, 2000.
 • KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Brno: MU, 1997.
 • HAMAN, A. Kontexty a konfrontace. Praha: ARSCI, 2010.
  doporučená literatura
 • MANGUEL, A. Dějiny čtení. Brno: Host, 2007
 • KOŽMÍN, Z. Studie a kritiky. Praha: Torst, 1995.
 • FRYNTA, E. Zastřená tvář poezie. Praha: Nakl. F. Kafky, 1993. Také in týž: Eseje. Praha: Torst, 2013.
Výukové metody
Prezentace, diskuse nad domácími pracemi.
Metody hodnocení
Hodnocení prezentací v seminářích. Hodnocená závěrečná práce.
Informace učitele
Mimo semináře lze konzultace dohodnout v konzultačních hodinách nebo na adrese jakub.chrobak@fpf.slu.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP40