UBKINSNK21 Elektronické archivy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
18 hod/sem. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledu o tvorbě a funkcích elektronických archivů a archivů elektronických tisků v oblasti vědy, techniky a medicíny. Předmět navazuje na teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti digitálních knihoven. V teoretické části objasňuje aktivity a procesy tvorby elektronických archivů. Vymezuje zásadní principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím a informačním zdrojům, včetně využití při tvorbě a využití elektronických archivů v digitálním prostředí internetu. Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje věcnou náplň přednášky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité vývoje elektronických archivů;
- určit a popsat moderní principy tvorby a fungování elektronických archivů;
- popsat faktory, jež ovlivňují využití elektronických archivů v oblastech věda, technika, medicína, aj.;
- porovnat a specifikovat styčné a rozdílné prvky s digitálními knihovnami v prostředí internetu.
Osnova
 • Elektronické archivy – vymezení, terminologie, historické aspekty, digitalizace, typy digitálních objektů (zdrojů) a jejich formáty, současné aktivity, aktuální stav a význam
 • Změny komunikace informací – základní prvky, části, kategorie, aktuální stav komunikace informací ve vědě a výzkumu, legislativní a autorskoprávní aspekty
 • Otázky aplikací 2.0 – účel, funkce, použití, typologie a klasifikace, věda 2.0, open science, open data
 • Propojování a standardizace – systém spolupráce elektronických archivů, mezinárodní standardy, iniciativa otevřených archivů OAI
 • Praktické představení a vyhledávání ve vybraných elektronických archivech postprintů a preprintů – význam a funkce pro rozvoj vědeckých oborů
Literatura
  povinná literatura
 • GILLIAN, Oliver a Ross HARVEY. Digital curation. London: Facet, 2016. 224 s. ISBN 978-0-8389-1385-7. info
  doporučená literatura
 • KEEN SHAW, Marie. Library technology and digital resources: an introduction for support staff. London: Rowman & Littlefield, 2016. 225 s. ISBN 978-1-4422-5644-6. info
 • CHOWDHURY, G. G. a Foo SCHUBERT. Digital libraries and information access: research perspectives. Facet, 2012. 235 s. ISBN 978-1-55570-914-3. info
 • SUBER, Peter. Open access. Cambridge: The MIT Press, 2012. 242 s. ISBN 978-0-262-51763-8. info
 • Ariadne Magazine. Bath: The Library University of Bath, 1996. ISSN 1361-3200. URL info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací Přednáška s diskusí Individuální konzultace Seminář s nácvikem
Metody hodnocení
Zápočet: účast na seminářích min. 75 %. Aktivní účast na seminářích, nastudování povinné literatury, zpracování zadaného úkolu a jeho prezentování. Zkouška: písemný test.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKINSNK21