UCJITBP009 Kompozice 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Egle Mocciaro, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Egle Mocciaro, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení navazuje na předmět Kompozice 1. Cílem je osvojení dovedností nutných pro psaní vědeckého textu monografického rázu, včetně zásad počítačového psaní. Studenti připravují pro každé setkání metodologické dotazy v souvislosti s vypracováním seminárních prací.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Costruire la struttura dell'esposizione: forma, sostanza e logica. 2. Gli studenti presentano il tema della tesina e il perché della scelta. 3. I programmi open source e la pubblicazione aperta. Installazione di LibreOffice, il sito OpenEdition: www.openedition.org. 4. Scrivere con il computer riflettendo la struttura logica dell'esposizione. 5.–12. Consulenza e risoluzione delle difficoltà per le tesine in elaborazione. 13. Conclusione e ricapitolazione del seminario.
Vyučovací jazyk
Italština

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP009