UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
UHVD1001 Úvod do studia dějin
Určeno studentům 2. a 3. ročníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je překonat limity dělení dějin na proud český a obecný a usnadnit studentům vnímání obou oblastí jako úzce propojených a neoddělitelných. Pozornost je věnována např. kavalírským a diplomatickým cestám, poutím, akademickým peregrinacím, pohledům cizinců na střední Evropu či každodennosti cestování.
Výstupy z učení
Cílem semináře je překonat limity dělení dějin na proud český a obecný a usnadnit studentům vnímání obou oblastí jako úzce propojených a neoddělitelných. Pozornost je věnována např. kavalírským a diplomatickým cestám, poutím, akademickým peregrinacím, pohledům cizinců na střední Evropu či každodennosti cestování.
Osnova
 • 1. Úvod 2. Typy pramenů z cest a přístupy ke zkoumání cestování 3. Cestopisy na začátku raného novověku 4. Rytířské romány a cestování 5. Renesanční cestopisní literatura 6. Cestopisy 16. století 7. Poutnictví 8. Cesty misionářů a cestopisy duchovních 9. "grand tour" a šlechtici na cestách 10. Cestopisní literatura 17. století 11. Encyklopedisti a objevitelé 12. Osvícenci na cestách 13. Závěrečný test
Literatura
  doporučená literatura
 • Storchová, L. Ars apodemica. Umění uchopit a popsat "cizí" kraje. Ďas 25, 2003, č. 4, s. 10-12. info
 • Klusáková, L. Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima. Praha 2003. info
 • Bobková, L. - Neudertová, M. (edd.). Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí n. L. 1995. info
 • Hojda, Z. - Vlnas, V. (edd.). Cesty a cestovatelé v raném novověku (katalog k výstavě). Litoměřice - Praha 1994. info
 • Binková, S. - Polišenský, J. (edd.). Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století. Praha 1989. info
 • Hojda, Z. Český Merkur, Barokní Čechie na cestách. In: VLNAS, V. (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha 2001, s. 147-162. info
 • Pánek, J. Čeští cestovatelé v renesanční Evropě (Cestování jako činitel politické a kulturní integrace). ČČH 88, 1990, s. 641-660. info
 • Kroupa, J. Kroupa, J.: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2006. info
 • Kubeš, J. (ed.). Kryštof Václav z Nostic. Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705. Praha 2004. info
 • Storchová, L. (ed.). Mezi houfy lotrův se pustiti... České cestopisy o Egyptě 15. - 17. století. Praha 2005. info
 • Barša, P. Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25. info
 • Stannek, A. Telemach´s Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 2001. info
 • Fučíková, E. (ed.). Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze. Praha 1992. info
 • Himl, P. Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007. info
 • Mączak, A. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI. i XVII wieku. Warszawa 1978 (anglická verze: Travel in Early Modern Europe, Oxford 1995). info
Výukové metody
Kurz budou tvořit přednášky, semináře a návštěvy výstav a muzeí - předpokládá se aktivní účast studentů na všech formách výuky, jakož i samostatné studium povinné a doporučené literatury. Semináře budou doplňovány dokumentačním materiálem (fotografie, obrazový materiál, videozáznamy, návštěva aktuální muzejní výstavy ...)
Metody hodnocení
Podmínkou udělení kreditů je aktivní účast na kurzu, samostatné zpracování a prezentace vybraných témat na semináři a absolvování znalostního testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.