UBKKDBP035 Literární komunikace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–18:00 M13
Předpoklady
Ke studiu není třeba žádných zvláštních znalostí – kromě těch, které by měl mít každý,kdo maturoval z českého jazyka: mít základní ponětí o tom, co je to řeč a jazyk, literatura, co znamená číst literární dílo a podobně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs seznamuje s literaturou jako specifickým typem komunikace a se základními pojmy potřebnými pro to, abychom se dorozuměli o literatuře.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit specifičnost literatury
- identifikovat jednotlivé účastníky literární komunikace
- porovnat různé podoby autorství i čtenářství
- porozumět základním pojmům teorie komunikace
- orientovat se v literárních druzích a žánrech
- používat základní pojmy poetiky
Osnova
 • 1.Úvodní výklad, základní pojmy
 • 2.Co je to komunikace? (pojem komunikace, komunikační model, znak)
 • 3.Řečová komunikace (jazyk a řeč, mluvenost a psanost, řečové jednání)
 • 4.Literární komunikace (schéma literární komunikace, specifika)
 • 5.Autor (empirický autor, implicitní autor, historický status autorství)
 • 6.Čtenář (empirický čtenář, implicitní čtenář, historické proměny čtenářství)
 • 7.Dílo (dílo a text, komunikační kanál, řeč vázaná a nevázaná)
 • 8.Literatura a literárnost (možnosti vymezení literatury/literárnosti, literární konvence, funkce literatury)
 • 9.Signály literárnosti – tropy (typy tropů, zvláštnosti a význam obrazného vyjádření)
 • 10.Signály literárnosti – figury (typy figur, využití v literárních/neliterárních textech)
 • 11.Problém interpretace (význam literárního díla, konkretizace, interpretace)
 • 12.Žánrová krajina (literární druhy a žánry, kritéria vymezení)
 • 13.Literární metakomunikace (literární věda, literární kritika)
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace. Praha: Akropolis, 2005. ISBN 80-86903-09-5. info
 • HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany, 1999. info
  doporučená literatura
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Brno, 2011. info
 • CAMPAGNON, A. Démon teorie. Brno, 2009. info
 • Kulka, Jiří. Psychologie umění. Praha: Grada, 2008. info
 • DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-7169-988-8. info
 • ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha, Karolinum, 2005. info
 • EAGLETON, T. Úvod do literární teorie. Praha, 2005. info
 • Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Brno, 2002. info
 • Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno, 2001. info
 • HAMAN, A. Literatura z pohledu čtenářů. Praha : ČS, 1991. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP035