UCJNCOBP21 Přípravný jazykový kurz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
5 dnů / sem. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP21/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Urbanec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je intenzivní jazyková průprava studentů germanistiky s důrazem na komunikační dovednosti jak v mluvené tak psané podobě. Náplní kurzu je především komunikace s rodilými mluvčími a procvičování problémových gramatických jevů. Předmět se realizuje formou týdenního (5 dnů) intenzivního jazykového kurzu před zahájením zimního semestru.
Výstupy z učení
Student se dokáže podílet na ústní i písemné komunikaci s rodilými mluvčími. Student je připraven na komunikaci s vyučujícím v prezenční výuce.
Osnova
  • Osnova předmětu je pro každý kurz určena zvlášť.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
portfolio s vypracovanými úkoly, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/UCJNCOBP21