UIMOIBP067 Seminář k bakalářské práci II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je pomoci studentům s výběrem tématu závěrečné bakalářské práce, jeho správným zpracováním a následně prezentací při obhajobě práce. Bude kladen důraz na zvládnutí typografických pravidel a pravidel pro psaní práce odborného charakteru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat a citovat literaturu;
- vytvořit strukturu závěrečné práce;
- připravit prezentaci pro obhajobu práce
Osnova
 • 1. Výběr tématu práce, komunikace s vedoucím práce, připravené šablony.
 • 2. Zásady psaní odborného textu, hlavní části bakalářské práce.
 • 3. Typografické zásady.
 • 4. Používání zdrojů, citace, seznam literatury.
Literatura
  povinná literatura
 • Šablony a metodika jsou dostupné na: https://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=281 (pro MS Word, OpenOffice Writer a LaTeX).
  doporučená literatura
 • KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8. info
 • BARTOŠ, Aleš. Autorské právo v otázkách a odpovědích. Praha: Pierot, 2012. ISBN 978-80-7353-223-9. info
 • KOČIČKA, Pavel a BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 80-7226-385-4. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Prezentace vybraného tématu bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.