UCJNNKSPL Spezielles Seminar in deutscher Literatur

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/8. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Historicky doložená postava magistra Fausta, který podle pověsti uzavřel pak s Ďáblem, není jen hlavní postavou Goethova světoznámého dramatu. Již v 16. století se stal Faust hlavní postavou v jedné z knížek lidového čtení a v dramatu Christophera Marlowa, v 18. století se jej ve svém fragmentu pokusil přivést na scénu Gotthold Ephraim Lessing a ve 20. století se stal v románu „Dokror Faustus“ od Thomase Manna ztělesněním německé povahy. Faustův osud byl zpracován také v němých a zvukových filmech, operách, výtvarných dílech a komiksech. Seminář se zabývá intermediálním zpracováním německého „mýtu“ o Faustovi a chce posluchače podnítit k samostatné analýze vybraných zpracování faustovské látky. V popředí pozornosti stojí především styčné body a rozdíly při zpracování faustovské látky v různých historických obdobích. Posluchači se mají seznámit s historií a proměnami jednotlivých motivů a osvojit si znalosti nutné pro provedení intermediální analýzy.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglicky psané literatuře různých žánrů. Schopnost kritické interpretace literárních textů.
Osnova
 • 1. Einführung in Inhalte und Methoden der Stoff- und Motivgeschichte am Beispiel der Faustgestalt
 • 2. Überblick über die Geschichte der Faust-Gestalt
 • 3. Faust im Volksbuch
 • 4. Marlowe, Lessing u.a.: Faust im 18. Jh., besonders im Sturm und Drang
 • 5. Goethes „Faust“-Dichtungen: Entstehung und Gehalt
 • 6. Goethes „Faust“-Dichtungen: Form; Analyse exemplarischer Szenen
 • 7. Flix‘ (d.i. Görmanns) „Faust“-Comic von 2010
 • 8. Vergleich exemplarischer Szenen bei Goethe und Flix
 • 9. Rezeptionsgeschichte von Goethes „Faust“ im 19. und 20. Jahrhundert
 • 10. Fr. Wilhelm Murnaus Verfilmung des „Faust“-Stoffes (nach dem Volksbuch) in den 1920er Jahren
 • 11. Der ‚Fall‘ Gustav Gründgens und Klaus Manns Exil-Roman „Mephisto“ (1936)
 • 12. Thomas Manns Roman „Doktor Faustus“ (1947)
 • 13. Versuch eines Resümees: Der Faust-Stoff als Kapitel deutscher Literatur-, Medien- und Ideologiegeschichte
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce, četba.
Metody hodnocení
zápočet, prezentace

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNKSPL