UBKKDBP032 Základy divadelní dramaturgie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Pavel Ondruch (přednášející)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (přednášející)
MgA. Pavel Ondruch (cvičící)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář nahlíží celou problematiku divadelní dramaturgie jednak z hlediska teorie, ale především z hlediska běžné divadelní praxe. Chápe dramaturgii především jako umění číst dramatický text, a zaměřuje se proto na rozvíjení schopnosti ho chápat a nakládat s ním z hlediska přípravy divadelní inscenace.
Výstupy z učení
Esej na zadané téma týkající se vybraného dramatického textu.
Osnova
  • Seminář nahlíží celou problematiku divadelní dramaturgie jednak z hlediska teorie, ale především z hlediska běžné divadelní praxe. Chápe dramaturgii především jako umění číst dramatický text, a zaměřuje se proto na rozvíjení schopnosti ho chápat a nakládat s ním z hlediska přípravy divadelní inscenace. 1. Definice divadelní dramaturgie v kontextu evropské židovsko-křesťanské tradice. 2. Stručné nastínění vývoje a proměny dramaturgie v souvislosti s rozvojem moderního interpretačního divadla. 3. Analýza vztahu dramatika v současné divadelní kultuře se zaměřením na českou divadelní praxi. 4. Analýza vztahu dramaturga v současné divadelní kultuře se zaměřením na českou divadelní praxi. 5. Analýza vztahu režiséra v současné divadelní kultuře se zaměřením na českou divadelní praxi. 6. Analýza vztahu herce v současné divadelní kultuře se zaměřením na českou divadelní praxi. 7. Hledání poslání divadelní dramaturgie a jejího místa uprostřed procesu vzniku inscenace a kultury vůbec. 8. Rozvíjení umění číst dramatický text - nahlédnutí do interpretačních principů. 9. Rozvíjení umění číst dramatický text - definice koncepce. 10. Simulace práce divadelního dramaturga v repertoárovém divadle (koncepce sezóny, výběr jednotlivého titulu). 11. Simulace práce divadelního dramaturga v repertoárovém divadle (výběr režiséra, hledání režijně-dramaturgické koncepce, úprava a krácení hry). 12. Simulace práce divadelního dramaturga v repertoárovém divadle (volba obsazení, umění sledovat a analyzovat práci režiséra a herců během přípravy inscenace, příprava divadelního programu, psaní anotací, dozorování repríz atp.). 13. Rekapitulace základních dramaturgických principů (společné hledání/formulování prostřednictvím reflexe studentů). Povinná literatura: CINDLEROVÁ, J. „Bílá nemoc dnes“ (a další stati z daného svazku), in Dramaturgie pro 21. století (sborník ze sympozia). Praha: DAMU, 2014. CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie I. Situace. Praha: AMU, 1999. CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie II. Dramatická postava. Praha: AMU, 2002. KLÍMA, M. O dramaturgii. Praha: Pražská scéna, 2016. KRAUS, K. Divadlo ve službách dramatu. Praha: Divadelní ústav, 2001. Doporučená literatura: BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, 1999. FISCHER-LICHTE, E. Dejiny drámy. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ZICH, O. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1987.
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených inscenací a projekcí
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Esej na zadané téma týkající se vybraného dramatického textu. Následná kritická rozprava. Písemná analýza některého z diskutovaných problémů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.