UCJANGBP41 Contemporary Anglophone Literatures

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Nogolová, PhD. (cvičící)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP41/A: Čt 8:55–9:40 M12, V. Nogolová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenty s hlavními trendy současné anglicky psané literatury. Seznámí se s díly významných současných anglicky píšících autorů prostřednictvím jejich knižní tvorby i filmových a seriálových adaptací. Studenti budou diskutovat o jednotlivých filmech, postavách a tématech. Hlavní pozornost bude věnována dystopii, která se stala jedním z nejpopulárnějších žánrů. Součástí kurzu bude také kritické srovnání filmových zpracování s jejich literárními předlohami. Dva semináře budou věnovány aktuálním tématům v současné angloamerické populární hudbě.
Výstupy z učení
Student bude mít povědomí o trendech v současné anglofonní literatuře a kultuře, bude schopen interpretovat literární i písňový text.
Osnova
 • 1. Introduction to the course
 • 2. What is Utopia?
 • 3. What is Dystopia?
 • 4. English Dystopian Narratives 1
 • 5. English Dystopian Narratives 2
 • 6. American Dystopian Narratives 1
 • 7. American Dystopian Narratives 2
 • 8. Dystopia and Adaptation 1
 • 9. Dystopia and Adaptation 2
 • 10. Dystopia and Adaptation 3
 • 11. Current Trends in Music 1
 • 12. Current Trends in Music 2
 • 13. Course summary
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
docházka 75% prezentace, ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP41