UCJITBP314 Italská literatura 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek je věnován italské literatuře období od 16. do 18. století s cílem dané období charakterizovat a zařadit jeho literární představitele do takto vzniklého rámce literárního i společensko-historického. Náplní seminářů je formální i obsahový rozbor vybraného souboru textů, osvětlení autorova stylu a přiblížení témat, která zpracovává.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hlavních literárních směrech 16. až 18. století, umí zařadit nejvýznamnější italské autory a díla do literárního a historického kontextu, umí podrobit literární text formální i obsahové analýze.
Osnova
 • 1.-2. Il primo Cinquecento e il classicismo rinascimentale
 • 3.-4. Letteratura estranea al classicismo rinascimentale
 • 5.-6. Il secondo Cinquecento e il manierismo
 • 7.-8. Il Seicento e il barocco
 • 9.-10. Il primo Settecento: il periodo dell'Arcadia e Carlo Goldoni
 • 11.-12. Il secondo Settecento: l’illuminismo, Parini e Alfieri
 • 13. Tra il Settecento e l’Ottocento: il neoclassicismo e il preromanticismo, Monti e Foscolo
Literatura
  povinná literatura
 • Špička, J. a kol. Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014.
 • Segre, C., Martignoni, C., Leggere il mondo. Vol. I-V, Milano: Mondadori, 2001.
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích (min. 70%), domácí příprava zadaných textů, ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Italština

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP314