UCJNNPLD Vertiefende Landeskunde – Deutschland

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (přednášející)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (přednášející)
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–15:30 LUCJ
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNNPLD/A: Út 15:35–16:20 LUCJ, M. Becker
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout náhled do každodenního života, historie a kultury Německa, a to výběrově, za pomoci vybraných textů. Předmětem zkoumání mají být kulturní, politické a sociální události s velkým symbolickým významem a jejich interpretace v různých historických obdobích včetně současnosti. Posluchačům mají být zprostředkovány základní znalosti německých dějin i současnosti.
Výstupy z učení
Student dokáže určit a popsat nejdůležitější historické epochy v dějinách sledovaných zemí. Student dokáže identifikovat a shrnout nejdůležitější rysy politického, hospodářského a kulturního života v jednotlivých spolkových zemích.
Osnova
  • Zvláštní důraz se klade na kulturně-historická témata, např.:
  • 1. Sever-jih, východ-západ, bída-bohatství: Co Němce rozděluje a co spojuje;
  • 2. Vysoká kultura, „americká“ kultura, hudební kultura: Zlomy a kontinuita v kulturní paměti Němců.
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
písemná zkouška, prezentace
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNPLD