UCJITBP007 Dějiny a reálie Itálie 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 16:25–17:10 LUCJ
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJITBP007/A: Po 17:15–18:00 LUCJ, K. Vymětalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Páteř kurzu tvoří výklad italských dějin podle schématu běžného v italském školství. Tímto způsobem se student seznámí s pohledem Italů na vlastní dějiny. Seminář je zaměřen na dějiny umění.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Definice Itálie. 2. Pravěká Itálie. 3. Antická Itálie před římskou expanzí. 4. Antický Řím. 5. Skloňování vlastních jmen antické i moderní Itálie v češtině. 6. Raný středověk. Námořní republiky. 7. Italské komuny a signorie. 8. Italské pojetí humanismu a renesance. 9. Kultura na dvorech italských panovníků. 10. Období cizích nadvlád a regionálních státních útvarů. 11. Vynálezci a cestovatelé. 12. Od Napoleona do vzniku Italského království včetně připojení Jižní Itálie. Dlouholetý ozbrojený odpor na jihoitalském venkově. 13. Dobytí Říma. Zrod politických stran.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP007