UBKKDBK008 Dramaturgie kulturních projektů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8p+4s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Nejsou specifikovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky a následného semináře je propojit vědomosti z rozmanitých oblastí umění (divadlo, film, výtvarné umění, literatura, hudba) a aplikovat je při analýze a přípravě jednotlivých kulturních akcí (abonentní koncerty vážné hudby, rockové a jazzové koncerty, filmová představení, divadelní produkce, literární večery, příprava vlastního divadelního festivalu Na cestě apod.). Předmět není jen určen pro studium jednoduchých informací a faktů, studenti by měli navazovat kulturní kontakty v rámci regionu i mimo něj, sledovat určenou dramaturgii kulturního projektu a podle možnosti se zúčastnit jeho realizace.
Osnova
 • 1. Úvod do dramaturgie kulturních projektů.
 • 2. Členění a typy projektů.
 • 3. Metody strategických analýz.
 • 4. Projektové učení nebo projektové vyučování.
 • 5. Projekty malého či středního rozsahu.
 • 6. Velké integrující projekty.
 • 7. Projekty založené na spolupráci.
 • 8. Koordinační a podpůrné akce.
 • 9. Co je dramaturgie zážitkových akcí.
 • 10. Překlopení teoretické dramaturgie do reálného programu.
 • 11. Instituce, organizace a spolky.
 • 12. Realizace autorského projektu.
 • 13. Reflexe autorského projektu ze strany pedagogů i studentů (zkušenosti a zjištění, pozitiva, úskalí, návrhy na zlepšení, přijetí ze strany diváků, resp. návštěvníků).
Literatura
  povinná literatura
 • LEDVINOVÁ, J. Profesionální fundraising. Praha: DAMU, 2014.
 • NEKOLNÝ, B. Divadlo a kreativní sektor. Praha: DAMU, 2014.
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004.
 • DRUCKER, P. Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. info
 • GREGORINI, J. Realizace dramaturgického plánu v divadle. Praha: SNP, 1990. info
  doporučená literatura
 • RÖMEROVÁ, E. Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel. Praha: VŠE, 2012.
 • DVOŘÁK, J. Management divadla – antologie textů. Praha: Pražská scéna, 2004.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: ProCulture, 2008.
 • JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
 • CHLOUPEK, V., KOŠUT, V., SRSTKA, J. Smlouvy v divadelní praxi. Praha: DAMU, 2014.
 • DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.
 • ŠESTÁK, J. Divadlo-kultura-podmínky. Praha: AMU (Disk), 2013.
 • HINGSTON, P. Efektivní marketing. Praha: Euromedia Group, 2002. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, skupinové a individuální projekty.
Metody hodnocení
1. Účast na seminářích (75 %), aktivní zapojení do výuky v rámci dílčích diskuzí a praktických úkolů (jejich průběžné plnění). 2. Studium doporučené literatury. 3. Udělení zápočtu: osobní prezentace dramaturgie vlastního kulturního projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.