UIMOIBP020 Tvorba WWW stránek I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP020/A: Čt 17:15–18:50 B3a, L. Ciencialová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je zvládnutí základů jazyka HTML a CSS.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat jednotlivé části webové stránky, určit standard , který byl použit;
- vytvořit webovou stránku se správným a validním použitím HTML;
- nastylovat stránku pomocí základních CSS;
Osnova
 • 1.-2. Stavba HTML dokumentu
 • 3. Formátování dokumentu
 • 4. Jak funguje CSS
 • 5. Selektory
 • 6. Písmo a fonty
 • 7. Blokový text
 • 8. Hypertextové odkazy
 • 9. Seznamy a výčty
 • 10. Tabulky
 • 11.-12. Grafika a obrázky
 • 13. Formuláře
Literatura
  povinná literatura
 • BROWN, Tiffany B, Kerry BUTTER a Sandeep PANDA. HTML5 okamžitě: [ovládněte HTML5 za víkend]. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4296-7. info
  doporučená literatura
 • W3SCHOOLS. W3Schools.com - THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE. 2016. URL info
 • Goldstein, A., Lazaris, L., Weyl, E. HTML5 & CSS3 For The Real World. SitePoint, 2015. ISBN 9780987467485. info
 • Lazaris, L. CSS Okamžitě. Computer Press, 2014. ISBN 9788025141762. info
 • LUBBERS, P. HTML5: programujeme moderní webové aplikace. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3539-6. info
 • Janovský. Jak psát web. 2011. URL info
 • Martin Domes. Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2160-3. info
 • HAUSER, M a kol. HTML a CSS Velká kniha řešení. Praha: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1117-2. info
Výukové metody
Praktikum v počítačové učebně
Diskuse
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Odevzdání úkolů, které jsou zadávány v průběhu semestru, a získání celkem alespoň 80 % bodů za tyto úkoly.
2. Vyhotovení projektu – souboru webových stránek na libovolné téma. Projekt bude obsahovat obrázky, alespoň jednu klasickou tabulku a bude na odpovídající grafické úrovni. Webové stránky budou validní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP020