UCJITBP017 Současné italské reálie 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslava Malá
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP017/A: Po 10:35–11:20 LUCJ, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti v předmětu navazují na poznatky získané v povinném předmětu Dějiny a reálie Itálie 1 a 2. Cílem semináře je poskytnout celkový obraz Itálie zahrnující kromě dalších poznatků geografických také poznatky o důležitých sociálních aspektech země. Náplň předmětu je zčásti obměnitelná. Může být doplněna o náměty samotných studentů podle jejich odborných zájmů. Práce v semináři je založena na studenty připravovaných referátech věnovaných jednotlivým italským městům, historickým osobnostem, sociálním tématům, uměleckým či filozofickým proudům atd.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Introduzione al corso. Metodologia per la preparazione della relazione. 2. I poteri dello stato: il potere legislativo e l'organizzazione delle camere parlamentari; 3. I poteri dello stato: il potere esecutivo del governo; 4. I poteri dello stato: il potere giudiziario della magistratura; 5. La divisione amministrativa: le competenze della regione e della provincia; 6. La divisione amministrativa: le competenze del comune; 7. Il potere d'interferenza dell'UE nella politica e nell'amministrazione italiana; 8. Il potere d'interferenza dell'UE nella politica e nell'amministrazione italiana; 9. Le commissioni parlamentari principali; 10. La situazione politica attuale. La coalizione di maggioranza e quella d'opposizione. 11. L'economia italiana. I settori trainanti e la loro localizzazione; 12. Riassunto delle nozioni principali e chiarimenti; 13. Esercitazione in classe;
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP017