UIMOIBP029 Elektronické informační zdroje

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 14:45–16:20 LEI
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se komplexně zaměřuje na oblast využívání odborných informací a informačních pramenů, včetně elektronických informačních zdrojů a procesům vyhledávání informací. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy z uvedené oblasti, stanovit teoretické principy vyhledávání informací a praktické zvládnutí práce s odbornými informacemi. Součástí předmětu je zaměření na kvalitu a věrohodnost zdrojů informací, charakteristika různých typů dokumentů, jejich specifikace pro vyhledávání. Součástí praktické náplně je získání přehledu o informačních zdrojích a specifických metodách vyhledávání informací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat různé typy dokumentů;
- posoudit kvalitu a věrohodnost zdrojů informací;
- aplikovat specifické metody vyhledávání informací;
Osnova
 • 1. Základy práce s informacemi a terminologický úvod
 • 2. Specifika komunikace informací a dokumentů v moderní společnosti
 • 3. Typologie zdrojů informací a informačních zdrojů
 • 4. Tištěné a elektronické zdroje – formy a typy informačních zdrojů
 • 5. Elektronické informační zdroje; výhody, nevýhody a přístupnost informačních zdrojů
 • 6. Tvorba rešeršní strategie a informační podpora uživatelů
 • 7. Zdroje a služby pro vyhledávání odborných informací a speciální elektronické informační zdroje
 • 8. Vyhledávání v prostředí internetu a vyhledávací nástroje
 • 9. Analýza výsledků vyhledávání
 • 10. Hodnocení kvality informací
 • 11. Hodnocení výsledků vyhledávání a jejich prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • PLANKOVÁ, J. Elektronické informační zdroje. Slezská univerzita v Opavě, 2017
  doporučená literatura
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Nástroje pro účinné vyhledávání informací. Ostrava: VŠB-TU, 2010. e-book
 • FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje. Brno: NAKLIV, 2012. e-book
 • Piáček, Jiří. Elektronické informační zdroje: Open Access, bibliometrie, autorské právo, citace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4109-2. 2014. info
 • KUMAR, Ranjit. Research methodology: a ste-by-step guide for beginners. Thousand Oaks: Sage. 399 s. 2014. info
 • CHURÁČKOVÁ, Hana, Karel ČADA a Miroslav PACLÍK. Rešeršní systémy průmyslověprávních informací. Praha: Metropolitan University Prague Press. 161 s. 2014. info
 • PLANKOVÁ, Jindra. Elektronické informační zdroje ve výuce odborných předmětu na Ústavu informatiky FPF SU v Opavě. In INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha. 5 s. ISSN 1801-2213. 2013. URL info
 • KAPOUN, Pavel. Informační zdroje. OSU. 77 s. 2013. info
 • BAEZA-YATES, Ricardo a Berthier RIBEIRO-NETO. Modern information retrieval: The Concepts and Technology behind Search. Harlow: Pearson Addison-Wesley. ISBN 03-214-1691-0. 2011. info
 • Papík, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha. ISBN 978-80-85860-22-1. 2011. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP029