UCJNNKTA Textarbeit im Unterricht

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/8. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je věnován práci s texty v hodinách němčiny, a to jak s texty mluvenými, tak psanými. Studenti se seznámí se cvičeními, které slouží k přípravě psaní a mluvení jako procesu, psaní různých textových druhů, od textů běžné komunikace po texty literární. Stejně tak si vyzkouší cvičení pro rozvoj mluvení od řízeného po volný ústní projev.
Výstupy z učení
Znalosti o práci s textem v hodinách cizího jazyka.
Osnova
 • 1. Übungen zur Vorbereitung (Vorentlastung) des Sprechens und Schreibens
 • 2. Aufbauende Übungen
 • 3. Aus einem Dialog wird eine Erzählung, aus einer Erzählung ein Dialog
 • 4. Analyse des Ausgangstextes und Produktion eines neuen Textes
 • 5. Perspektivenwechsel
 • 6. Mediation
 • 7. Kreative Schreibprozesse
 • 8. Kreatives Schreiben
 • 9. Rollenspiele
 • 10. Diskussionen
 • 11. Referate
 • 12. Freies Sprechen
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKTA