UBKCJLBK04 Úvod do studia literatury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní předmět literární části studia – seznamuje se základními pojmy, disciplínami, koncepty, které tvoří předpoklad dalšího studia oboru.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- definovat literaturu,
- definovat hlavní pojmy literární vědy,
- rozlišit literárněvědné disciplíny,
- charakterizovat literární komunikaci a její prvky,
- pochopit povahu interpretace.
Osnova
  • 1. Pojem literatury 2. Historicita literatury 3. Literárnost 4. Literatura jako konvence; funkce literatury 5. Věda o literatuře 6. Literární teorie 7. Literární historie 8. Literární kritika 9. Literární komunikace I (základní pojmy) 10. Literární komunikace II (autor) 11. Literární komunikace III (čtenář) 12. Rozumění a interpretace 13. Opakování důležitých pojmů
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK04