UBKKDBP030 Tvůrčí projekt II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4 týdny/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (přednášející)
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 16:25–18:00 310
Předpoklady
nejsou predikovány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava a realizace samostatného kulturního či uměleckého projektu (např. divadelní inscenace, určitý typ workshopu, festivalová dramaturgie, produkce kulturní či umělecké události, vedení redakce festivalového zpravodaje, umělecký překlad apod.). Předmět představuje platformu pro samostatnou práci studentů, realizovanou pod dohledem supervizora z řad pedagogů, který se studenty práci na projektu průběžně konzultuje.
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
Příprava a realizace projektu. Závěrečná zpráva obsahující popis projektu, jeho reflexi a sebereflexi.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP030