UCJNNKGL Geschichte der Lyrik

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Martin Maurach (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odpovědět na následující otázky: Co je to lyrika? Čím se lyrický text odlišuje od prózy? Jak lze lyrické texty vědecky analyzovat? Jakým vývojem prošla lyrika za posledních 400 let? Jak se v lyrických textech odráží politický a společenský vývoj? Předmětem zkoumání, které má na tyto otázky přinést odpověď, jsou lyrické texty z období od baroka do současnosti. Konkrétně se jedná např. o básně Matthiase Claudia, Andrease Gryphia, Johanna Wolfganga Goetheho, Friedricha Hölderlina, Theodora Fontaneho, Bertolta Brechta a Gottfrieda Benna. Předmět je kombinací přednášky a semináře. Leitmotivem je důkladná formální analýza jednotlivých textů. Posluchači se mají postupně naučit samostatně analyzovat jednodušší texty, které jsou pro daný literární druh klíčové. Dále si mají uvědomit, že se podoba jednotlivých literárních druhů v průběhu dějin zásadně proměňovala. Rozborem poetologických textů z 19. století mají získat představu o estetických zásadách zážitkové lyriky, které byly po dlouhé období považovány za závazné. Tyto zásady budou konfrontovány s moderním chápáním lyriky ve 20. století, které se orientuje především na formu lyrických textů.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglicky psané literatuře různých žánrů. Schopnost kritické interpretace literárních textů.
Osnova
 • 1. Andreas Gryphius a Martin Opitz
 • 2. Friedrich Gottlieb Klopstock, Matthias Claudius
 • 3. Christian F. Gellert, Ludiwg Gleim
 • 4. Johann Wolfgang Goethe
 • 5. Friedrich Schiller
 • 6. Novalis
 • 7. Heinrich Heine
 • 8. Theodor Fontane und die Ballada
 • 9. Stefan George a Rainer Maria Rilke
 • 10. Gottfried Benn a Bertolt Brecht
 • 11. Paul Celan und Erich Fried
 • 12. Durs Grünbein und die Lyrik der Gegenwart
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce, četba.
Metody hodnocení
písemný test, prezentace
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKGL