UCJANGBP34 English Classics in Film

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Veronika Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Nogolová, PhD.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Absolvování předmětů Anglická literatura 1 a 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenty s klasickými díly anglické literatury prostřednictvím jejich úspěšných filmových adaptací. Studenti budou diskutovat o jednotlivých filmech, jejich epizodách, postavách a tématech. Součástí kurzu bude také komparace filmových zpracování s jejich literárními předlohami. Klasické texty anglické literatury tak studentům budou přiblíženy praktickým užitím jazyka v nejrůznějších komunikačních situacích odpovídajících konkrétním scénám filmů.
Výstupy z učení
Pochopení principů filmového zpracování literárního textu. Komparace.
Osnova
  • 1. The Miller’s Tale 2. Romeo and Juliet 3. Much Ado about Nothing 4. Sense and Sensibility 5. A Christmas Carol 6. The Importance of Being Earnest 7. A Room with a View 8. Orlando 9. Animal Farm 10. Look Back in Anger 11. Brick Lane 12. Atonement 13. Summary
Literatura
  • Kastan, D. S. (2006). The Oxford Encyclopedia of British Literature. Oxford: OUP
  • Burgess, A. (1991). English Literature: A Survey for Students. London: Longman. Caserio, Robert L. The Cambridge companion to the twentieth-century English novel. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521711159.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.