UCJNNKMS Mediensprache

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se současnými jazykovými a komunikativně pragmatickými tendencemi v oblasti tisku, publicistiky a elektronických masmédií. Součástí semináře je také charakteristika jazyka chatové komunikace, SMS a e-mailů, které z jazykového hlediska představují velmi zajímavé objekty zkoumání. Studenti budou pracovat s konkrétními texty a provádět jejich jazykový rozbor se zaměřením na jazykové zvláštnosti jednotlivých žánrů (chat, SMS, dopis, novinový text, každodenní rozhovor, odborný text, umělecký text atd.).
Výstupy z učení
znalost tendencí v německém jazyce
Osnova
 • 1. Einteilung der Massenmedien, charakteristische Merkmale, Kommunikationsbereiche
 • 2. Pressesprache, Journalistische Genres
 • 3. Zeitung und Alltagssprache
 • 4. Wechsel im Ausdruck
 • 5. Bildliche Sprache
 • 6. Wertende Sprache, Phraseologismen
 • 7. Fach- und Fremdwörter, Dialektismen, Neologismen
 • 8. Briefwechsel – Brief, E-Mail, SMS
 • 9. Geschrieben vs. gesprochen
 • 10. Chat-Kommunikation
 • 11. Sprachökonomie und Medien
 • 12. Entwicklungstendenzen im Sprachgebrauch
 • 13. Diskussion, Evaluation
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
ústní zkouška, prezentace
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNKMS