UCJANGBP18 Americká literatura 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Americkou literaturu 1. Soustřeďuje na vývoj americké literatury od počátku 20. století do současnosti. Velký důraz je kladen na období premodernismu a modernismu. Tento kurs se snaží ukázat různorodost americké literatury, velká část je věnována i literaturám kultur mimo „hlavní proud“ - převážně americké židovské a afro-americké literatuře.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu umět definovat zásadní rysy americké literatury, bude znát její významné představitele a díla. Bude schopen provést analýzu textů z různých časových období a různých žánrů. Bude schopen aplikovat základní literární pojmy a používat sekundární zdroje.
Osnova
 • 1. Zakladatelé anglo-amerického modernismu
 • 2. Americký modernismus v poezii
 • 3. Harlemská renesance
 • 4. Jižanská literatura
 • 5. Ztracená generace
 • 6. Americké meziválečné drama
 • 7. Americká židovská literatura
 • 8. Americká poválečná próza
 • 9. Beatnická generace
 • 10. Americké poválečné drama
 • 11. Americké poválečná poezie
 • 12. Současná americká literatura
 • 13. Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • Procházka, Martin, Quinn, Justin. Lectures on American Literature. 2012. info
  doporučená literatura
 • HILSKÝ, M. Modernisté. Praha, 1995. info
 • BERCOVITCH, Sacvan. The Cambridge history of American literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. ISBN 978-1-139-05469-0. info
 • HILSKÝ, M.; ZELENKA, M. (edd.). Od Poea k postmodernismu (Proměny americké prózy). Praha, 1993. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Povinná aktivní účast na seminářích min. 75 %, prezentace písemné ověření studijních výsledků.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.