UHVHMBP006 Němčina I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Dodavatelské pracoviště: Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHMBP006/A: Čt 8:05–9:40 M8
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Předmět je určen studentům, kteří nemají němčinu jako hlavní obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s prvním dílem učebnice Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci semestru rozumět textům k probraným tématům a umět o nich hovořit. Budou schopni napsat o těchto oblastech života krátký text.
Osnova
  • 1. Kennenlernen, Einstufungstest 2. Vorstellung 3. Telefonieren 4. Termin vereinbaren 5. Über Familie sprechen 6. über die Freizeit sprechen 7. Einkaufen und Tauschen 8. über Preise sprechen 9. etwas bewerten 10. den Tagesablauf beschreiben, odborný text a odborná terminologie 11. über Vorlieben sprechen, odborný text a odborná terminologie 12. über Gefühle sprechen, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation, odborný text a odborná terminologie
Literatura
    povinná literatura
  • Krenn, W./ Puchta, H.: Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2015.
Výukové metody
seminář, samostudium s interaktivní učebnicí Motive
Metody hodnocení
Písemný test. Minimálně 75 % docházka, aktivní zapojení do výuky.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2020/UHVHMBP006