UIMOIBP033 Seminář z matematiky I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP033/A: St 14:45–16:20 B2, L. Ciencialová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je podpora, utvrzení a rozšíření znalostí z matematiky s vazbou na další předměty studijního plánu, která se opírají o znalosti středoškolské matematiky, např. Matematika I , Matematika II a další.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- řešit matematické příklady v rozsahu matematiky pro gymnázia
Osnova
 • 1. Úpravy algebraických výrazů, operace se zlomky, mocninami a odmocninami.
 • 2. Mnohočleny, operace s mnohočleny, určování kořenů, rozklad mnohočlenů na součin kořenových činitelů, doplnění na čtverec.
 • 3. Pojem funkce, jedné reálné proměnné, její definiční obor, obor hodnot.
 • 4. Elementární funkce, jejich vlastnosti a grafy, transformace grafů.
 • 5. Řešení jednoduchých algebraických rovnic, lineárních rovnic, kvadratických a některých typů rovnic vyšších stupňů.
 • 6. Soustavy algebraických rovnic.
 • 7. Nerovnice, řešení lineárních a kvadratických nerovnic a jejich soustav, nerovnic s absolutní hodnotou.
 • 8. Grafické řešení rovnic a nerovnic s využitím grafů elementárních funkcí.
Literatura
  povinná literatura
 • I. Bušek - L. Boček - E. Calda. Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky. info
 • POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Prometheus, 2015. ISBN 978-80-7196-458-2. info
 • PETÁKOVÁ, J. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, 2012. info
 • ODVÁRKO, O. Matematika pro gymnázia: Funkce. 4. vydání. Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-357-8. info
 • ODVÁRKO, O. Matematika pro gymnázia: Goniometrie. 4. vydání. Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-359-2. info
 • CHARVÁT, J, J ZHOUF a L BOČEK. Matematika pro gymnázia: Rovnice a nerovnice. 4. vydání. Prometheus, 1999. ISBN 978-80-7196-362-2. info
  doporučená literatura
 • HEJKRLÍK, P. Funkce. Hejpa, 2014.
 • CIZLEROVÁ, M a M ZAHRADNÍČEK. Matematika pro střední školy. 4. díl: Funkce I. Didaktis, 2014. ISBN 978-80-7358-214-2. info
 • HEJKRLÍK, P. Mnohočleny a výrazy. Hejpa, 2010. info
 • HEJKRLÍK, P. Mnohočleny a výrazy. Hejpa, 2010. info
 • JANEČEK, F. Sbírka úloh pro SŠ: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-360-8. info
 • KANTOREK, P a Z VOŠICKÝ. Matematika v kostce pro SŠ. Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0191-3. info
 • HEJKRLÍK, P. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic. Hejpa, 2007. info
 • HEJKRLÍK, P. Rovnice a nerovnice. Hejpa, 2006. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Povinná účast na cvičeních minimálně 75%. Student píše v rámci cvičení dva zápočtové testy bodované maximálně 30 body za každý. Dále odevzdá řešení pěti domácích úkolů. Za každý domácí úkol získá maximálně 8 bodů. K získání zápočtu je zapotřebí 50 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/UIMOIBP033