UCJANGBP59 Němčina 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro začátečníky. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost německé gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 1–4 učebnice Motive B1.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je zvládnutí jazyka na úrovni B1.
Osnova
 • 1. Über Arbeitsabläufe sprechen
 • 2. Technische Erfindungen, odborný text a odborná terminologie
 • 3. Über Straftaten sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 4. Lebensstile vergleichen, odborný text a odborná terminologie
 • 5. Probleme mit der Bank lösen, odborný text a odborná terminologie
 • 6. Geld und Bankgeschäfte, odborný text a odborná terminologie
 • 7. Historische Erfahrungen, Berliner Mauer, odborný text a odborná terminologie
 • 8. Die Zukunft vorhersagen, odborný text a odborná terminologie
 • 9. Vorsätze, Versprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 10. Vermutungen und Warnungen, odborný text a odborná terminologie
 • 11. Über eigene Fehler sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 12. Bewerbung, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
aktivní docházka 75% test
Vyučovací jazyk
Němčina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP59