Informatika a výpočetní technika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UIKS225 Základy HCI • 100 %
FPF:UIN1207 UAV - autonomní platformy • 100 %
FPF:UIN3035 Výp. geometrie a počítačová grafika II • 100 %
FPF:UIN3038 Projektování informačních systémů II • 100 %
FPF:UIN3051 Počítačové sítě a decentralizované systémy • 100 %
FPF:UIN3053 Agenty a multiagentové systémy II • 100 %
FPF:UIN3129 Kapitoly z teorie formálních jazyků II • 100 %
FPF:UIN4057 Seminář z formálních jazyků II • 100 %
2. ročník
3. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 67 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 33 %
FPF:UBKVKKNP05 Sociální komunikace a média 1 • 33 %
FPF:UIN3027 Rozpoznávání obrazu • 33 %
FPF:UIN3045 Aplikace expertních systémů • 33 %
FPF:UIN3056 Informatika v medicíně • 33 %
FPF:UIN3065 Základy informační bezpečnosti • 33 %
4. semestr
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 57 %
FPF:UIN4152 Diplomový seminář II • 57 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 43 %
FPF:UIN3055 Výběr inf. prostředků a technologií • 43 %
FPF:UIN3057 Počítačové vidění • 43 %
FPF:UIN3068 Přírodou inspirované výpočty • 43 %
FPF:UIN3031 Nesekvenční výpočty • 29 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 14 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 14 %
FPF:UIN3050 Odborná praxe • 14 %
FPF:UIN3053 Agenty a multiagentové systémy II • 14 %
FPF:UIN3129 Kapitoly z teorie formálních jazyků II • 14 %
FPF:UIN4057 Seminář z formálních jazyků II • 14 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty