UCJANGBP47 Němčina 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP47/A: St 11:25–13:00 H3, S. Višnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro začátečníky. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost německé gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 1–4 učebnice Motive A2.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je zvládnutí jazyka na úrovni A2.
Osnova
 • 1. Über Kommunikationstechnik sprechen
 • 2. Nachrichten auf der Mailbox, odborný text a odborná terminologie
 • 3. Cybermobbing besprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 4. Modetrends, odborný text a odborná terminologie
 • 5. Kleidung einkaufen, odborný text a odborná terminologie
 • 6. Ein Einkaufsgespräch führen, odborný text a odborná terminologie
 • 7. Im Zoo, odborný text a odborná terminologie
 • 8. Tiere im Büro, odborný text a odborná terminologie
 • 9. Über Wetter sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 10. Urlaubsplanung, odborný text a odborná terminologie
 • 11. Im Restaurant, odborný text a odborná terminologie
 • 12. Etwas suchen, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
aktivní docházka 75% test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP47