UCJITBP332 Čeština konfrontačně

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 8:55–9:40 433
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět doplňuje studijní program oboru tak, aby si student jednooborového studia dotvořil představu o jazykovém systému italštiny na pozadí mateřského jazyka. Předmět přitom má navazovat na některá témata Úvodu do studia jazyka, a to především v dalším prohloubení pohledu do morfologické charakteristiky češtiny jako jazyka syntetického a italštiny jako jazyka na pomezí jazyka analytického. Charakteristiky obou jazyků jsou přitom srovnávány i s angličtinou pro vytvoření hlubšího vhledu do jazykového systému.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Úvod: čeština z hlediska genealogické a morfologické klasifikace 2. Čeština jako jazyk syntetický 3. Jmenná flexe v češtině ve srovnání s italštinou a angličtinou 4. Flexe slovesa v češtině ve srovnání s italštinou a angličtinou 5. Systém gramatických časů češtiny na pozadí italštiny a angličtiny 6. Modus v češtině na pozadí italštiny a angličtiny, větné typy 7. Modus a modalita výpovědi 8. Syntetický charakter jazyka na rovině syntaktické, struktura predikátu 9. Non finitní slovesné tvary a polovětné útvary v češtině 10. Non finitní slovesné tvary v italštině 11. Slovosled české věty 12. Faktory informační struktury výpovědi 13. Diateze v češtině ve srovnání s italštinou (a angličtinou), forma a funkce;
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP332