UIMOIBP065 Seminář z matematiky II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP065/A: St 15:35–17:10 B2, L. Cienciala, L. Ciencialová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je podpora, utvrzení a rozšíření znalostí z matematiky s vazbou na další předměty studijního plánu, která se opírají o znalosti středoškolské matematiky, např. Matematika I , Matematika II a další.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vyřešit příklady v rámci středoškolské matematiky gymnaziálního rozsahu.
Osnova
 • 1.-2. Operace s množinami a jejich vlastnosti.
 • 3. Dělitelnost, vlastnosti dělitelnosti, prvočíslo, prvočinitel, kritéria dělitelnosti
 • 4.-5. Řešení jednoduchých nerovnic logaritmických, exponenciálních a goniometrických, nerovnice součinového a podílového typu.
 • 6.-7. Komplexní čísla, algebraických a goniometrický tvar komplexního čísla, operace s komplexními čísly, odmocnina komplexního čísla, řešení kvadratické rovnice s reálným koeficienty a záporným diskriminantem.
 • 8.-9. Analytická geometrie, vektor, operace s vektory, analytické vyjádření přímky, vzájemná poloha dvou přímek, rovina, vzájemná poloha rovin, přímky a roviny
 • 10.-11. Kuželosečky – kružnice, elipsa, hyperbola, parabola.
 • 12.-13. Souřadnicové systémy, geometrické transformace souřadnic – posunutí, otáčení, změna měřítka, skládání transformací.
Literatura
  povinná literatura
 • M. Kočandrle - L. Boček. Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie. info
 • E. Calda. Matematika pro gymnázia - Komplexní čísla. info
 • I. Bušek - L. Boček - E. Calda. Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky. info
 • POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Prometheus, 2015. ISBN 978-80-7196-458-2. info
 • PETÁKOVÁ, J. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, 2012. info
  doporučená literatura
 • JANEČEK, F. Sbírka úloh pro SŠ: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-360-8. info
 • KANTOREK, P a Z VOŠICKÝ. Matematika v kostce pro SŠ. Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0191-3. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Povinná účast na cvičeních minimálně 75%. Student píše v rámci cvičení dva zápočtové testy bodované maximálně 30 body za každý. Dále odevzdá řešení pěti domácích úkolů. Za každý domácí úkol získá maximálně 8 bodů. K získání zápočtu je zapotřebí 50 bodů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP065