UBKCJLNP05 Literární estetika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 13:55–15:30 D2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět sleduje estetickou problematiku literárního umění a kontakt estetiky a teorie literatury s důrazem na situaci 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Student je schopen: - definovat estetiku a její principy - chápat estetiku v kontextu literatury - rozumět principům estetického poznání ve 20. a 21. století
Osnova
 • 1. Úvod do obecné estetiky, historie a současnost disciplíny. 2. Literární estetika v systému obecné uměnovědy, vztah k jiným estetikám. 3. Co je to literatura, literární texty, literární konvence, literární kánon. 4. Literární estetika v pojetí pražské strukturalistické školy. 5. Sémantické gesto a Jan Mukařovský. 6. Význam a smysl, školy literární estetiky XX. st. – přehled. 7. Formalismus a strukturalismus. 8. Sémiotika a psychoanalýza. 9. Marxistická literární teorie a historie. 10. Dekonstrukce, feministická literární kritika. 11. Naratologie a čtenářství. 12. Perspektivy oboru „myslet literaturu“ ve XXI. století. 13. Opakování základních pojmů.
Literatura
  povinná literatura
 • CULLER, J. Krátký úvod do literární teorie. Brno, 2002. info
 • ZIMA, P. V. Literární estetika. Olomouc, 1998. info
 • WELLEK, R. - WARREN, A. Teorie literatury. Olomouc, 1996. info
 • CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria Publ., 1994. info
  doporučená literatura
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • Jan Mukařovský. Studie I. Brno: Host, 2000. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP05