UIMOIBP019 Praktikum ze základů informatiky I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamil Matula, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP019/A: Po 18:05–19:40 B3a, Š. Vavrečková
UIMOIBP019/B: Út 14:45–16:20 H4, Š. Vavrečková
UIMOIBP019/C: St 13:05–14:40 H4, K. Matula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava posluchačů k vytváření dokumentů s různým obsahem jako jsou texty, tabulky a databáze.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit strukturovaný textový dokument s automatizovaným textem jako je obsah, rejstřík, seznam tabulek, obrázků, referencemi a křížovými odkazy;
- zpracovat dokument v tabulkovém procesoru, který obsahuje vzorce a základní funkce;
- pochopit funkci a strukturu databáze a práci s databází;
Osnova
 • 1. Textový editor: prostředí textového editoru, nastavení zobrazení dokumentu, zásady tvorby textu na počítači, styly, formátování textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla, vkládání objektů do textu, jejich vlastnosti, textové tabulky, šablony, jejich využití a tvorba, pomocné funkce a nástroje textového editoru, hledání a záměna znaků, automatická kontrola pravopisu, automatické opravy, sledování změn, automatické vytvoření obsahu dokumentu, export, import dat, PDF formát.
 • 2. Tabulkový procesor: funkce, struktura tabulky, vzorce a funkce, adresace buněk, editace a plnění buněk, formátování vzhledu tabulky, tvorba a editace grafů, filtrování a řazení dat, formuláře, podmíněné formátování, export a import dat.
 • 3. Relační databáze: základní pojmy a principy relačních databází, struktura databáze, oblasti použití relačních databází, vkládání a editace dat, import, export dat, formuláře, sestavy, vyhledávací dotazy, filtrování.
 • 4. Databáze: základy tvorby tabulek a vztahů mezi nimi, tvorba a správa tabulky, formuláře pro snadnější vkládání a zobrazování dat z databáze, tvorba sestavy k tisku, sestavování jednoduchých výběrových i aktualizačních dotazů.
Literatura
  povinná literatura
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5691-2. info
  doporučená literatura
 • PÍSEK, S. Access 2007 - podrobný průvodce. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1967-2. info
 • NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2016: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0193-1. info
 • MARMEL, Elaine J. Teach yourself visually Office 2016. Visual read less, learn more. Indianapolis: a Wiley brand, 2016. ISBN 978-1-119-07477-9. info
 • MARMEL, Elaine J. Word 2016. Visual read less, learn more. John Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-07466-3. info
 • ALEXANDER, Michael a Dick KUSLEIKA. Access 2016 bible. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-08654-3. info
Výukové metody
Přednáška,
cvičení,
průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Metody hodnocení
Zápočet:
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Pro získání zápočtu je potřeba získat více než 50 % bodů z úkolů zadaných v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/UIMOIBP019