UIMOIBP019 Praktikum ze základů informatiky I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamil Matula, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP019/A: Út 13:05–14:40 H4, J. Planková
UIMOIBP019/B: Út 14:45–16:20 H4, J. Planková
UIMOIBP019/C: St 11:25–13:00 B3a, J. Planková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava posluchačů k vytváření dokumentů s různým obsahem jako jsou texty, tabulky a databáze.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit strukturovaný textový dokument s automatizovaným textem jako je obsah, rejstřík, seznam tabulek, obrázků, referencemi a křížovými odkazy;
- zpracovat dokument v tabulkovém procesoru, který obsahuje vzorce a základní funkce;
- pochopit funkci a strukturu databáze a práci s databází;
Osnova
 • 1.-4. Textový editor: prostředí textového editoru, nastavení zobrazení dokumentu, zásady tvorby textu na počítači, styly, formátování textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla, vkládání objektů do textu, jejich vlastnosti, textové tabulky, šablony, jejich využití a tvorba, pomocné funkce a nástroje textového editoru, hledání a záměna znaků, automatická kontrola pravopisu, automatické opravy, sledování změn, automatické vytvoření obsahu dokumentu, export, import dat, PDF formát.
 • 5.-8. Tabulkový procesor: funkce, struktura tabulky, vzorce a funkce, adresace buněk, editace a plnění buněk, formátování vzhledu tabulky, tvorba a editace grafů, filtrování a řazení dat, formuláře, podmíněné formátování, export a import dat.
 • 9.-11. Relační databáze: základní pojmy a principy relačních databází, struktura databáze, oblasti použití relačních databází, vkládání a editace dat, import, export dat, formuláře, sestavy, vyhledávací dotazy, filtrování.
 • 12.-13. Databáze: základy tvorby tabulek a vztahů mezi nimi, tvorba a správa tabulky, formuláře pro snadnější vkládání a zobrazování dat z databáze, tvorba sestavy k tisku, sestavování jednoduchých výběrových i aktualizačních dotazů.
Literatura
  povinná literatura
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5691-2. info
  doporučená literatura
 • PÍSEK, S. Access 2007 - podrobný průvodce. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1967-2. info
 • NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2016: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0193-1. info
 • MARMEL, Elaine J. Teach yourself visually Office 2016. Visual read less, learn more. Indianapolis: a Wiley brand, 2016. ISBN 978-1-119-07477-9. info
 • MARMEL, Elaine J. Word 2016. Visual read less, learn more. John Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-07466-3. info
 • ALEXANDER, Michael a Dick KUSLEIKA. Access 2016 bible. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-08654-3. info
Výukové metody
Přednáška,
cvičení,
průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Metody hodnocení
Zápočet:
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Pro získání zápočtu je potřeba získat více než 50 % bodů z úkolů zadaných v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP019