UCJANGBP36 Anglo-African Literature

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Veronika Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Nogolová, PhD.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Absolvování předmětů Anglická literatura 1 a 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá čtením a interpretací přelomových textů autorů, kteří pomohli vymezit pole africké literatury v angličtině. Mezi tyto autory patří mimo jiné Amos Tutuola či Buchi Emecheta. Jednotlivé texty budou diskutovány v kontextu životních osudů jejich autorů, jež jsou nerozlučně spjaty s širšími společenskými, politickými a kulturními strukturami koloniálních i postkoloniálních časů v Africe a Velké Británii. Kurz představí texty spadající do mnoha žánrových kategorií: eseje, básně, povídky, romány, divadelní hry. Tento přístup studentům pomůže docenit bohatství a rozmanitost anglicky psané africké literatury, včetně jejího posunu směrem k emancipované pozici, jíž vzhledem k ostatním anglicky psaným literaturám v současné době zastává.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglo-africké literatuře a jejích stěžejních tématech.
Osnova
  • 1. Introduction 2. Joseph Conrad 3. Wole Soyinka 4. Chinua Achebe 5. Amos Tutuola 6. Derek Walcott 7. Tanure Ojaide 8. Buchi Emecheta 9. Tsitsi Dangarembga 10. Ngugi wa Thiong’o 11. Nadine Gordimer 12. Chimamanda Ngozi Adichie 13. Summary
Literatura
  • Ashcroft, B. et al. (2001). The Empire Writes Back, London: Routledge. Said, E. (1993). Culture and Imperialism, London: Ghatto and Windus. Wisker, G. (2007). Key Concepts in Postcolonial Literature, Basingstoke: Palgrave Macmillan
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.