Knihovnictví (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKKB005 Dějiny knižní kultury 1 • 100 %
FPF:UBKKB007 Úvod do světové literatury 1 • 100 %
FPF:UBKKB010 Teoretické základy projektování informačních systémů • 100 %
FPF:UBKKB013 Dokumentografické systémy • 100 %
FPF:UBKKB014 Dějiny knihoven a knihovnictví • 100 %
FPF:UBKKB036 Česká literatura po roce 1945 1 • 100 %
FPF:UBKKB042 Výchova uživatelů • 100 %
FPF:UBKKB050 Efektivní komunikace ve službách • 100 %
FPF:UBKKB208 Řízení knihoven 1 • 100 %
FPF:UBKKB218 Komunikační dovednosti knihovníka • 100 %
FPF:UBKKB225 Knihovnická praxe 2 • 100 %
4. semestr
FPF:KLJAK421 Angličtina 4 • 100 %
FPF:UBKKB045 Identifikace dokumentů • 100 %
FPF:UBKKB059 Výzkumné metody v knihovnictví • 100 %
FPF:UBKKB155 Informační politika 2 • 100 %
FPF:UBKKB203 SJ a věcné pořádání informací 2 • 100 %
FPF:UBKKB207 Informační gramotnost 2 • 100 %
FPF:UBKKB037 Česká literatura po roce 1945 2 • 93 %
FPF:UBKKB313 Úvod do světové literatury 2 • 93 %
FPF:UBKKB221 Organizace a řízení projektů • 80 %
FPF:UBKKBP01 Účast na konferenci • 73 %
FPF:UBKKB220 Rešeršní služby 2 • 53 %
FPF:UBKK0009 Hyde Park informačních profesionálů • 47 %
FPF:UBKKMK09 Hyde Park informačních profesionálů • 20 %
FPF:KLJNK421 Němčina 4 • 13 %
FPF:UBKKB134 Regionální literatura • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKKB010 Teoretické základy projektování informačních systémů • 100 %
FPF:UBKKB013 Dokumentografické systémy • 100 %
FPF:UBKKB042 Výchova uživatelů • 100 %
FPF:UBKKB208 Řízení knihoven 1 • 100 %
FPF:UBKKB225 Knihovnická praxe 2 • 71 %
FPF:UBKKB050 Efektivní komunikace ve službách • 50 %
FPF:UBKKNC02 Hyde Park informačních profesionálů • 14 %
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UBKKB046 Informační průmysl • 100 %
FPF:UBKKB051 Služby knihoven a informační služby • 100 %
FPF:UBKKB053 Diplomový seminář • 100 %
FPF:UBKKB209 Řízení knihoven 2 • 100 %
FPF:UBKKBP01 Účast na konferenci • 13 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty