Ochrana kulturního dědictví (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:FPFVA017 Film Adaptations for Conversation Practice • 33 %
FPF:FPFVA018 Cultural Heritage in the Czech Republic • 33 %
FPF:FPFVA019 European Tourist Destinations • 33 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 33 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 33 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 33 %
FPF:UHVD3006 Česká historiografie • 33 %
FPF:UHVD3220 Dějiny pojmů: sémantika použití a zneužití • 33 %
FPF:UHVM0056 Seminář evidence a dokumentace památek I • 33 %
4. semestr
FPF:UHVM0061 Praktikum • 100 %
FPF:UHVM0034 Dějiny památkové péče v ČR II • 50 %
FPF:UHVM0036 Seminář muzejního managementu • 50 %
FPF:UHVM0046 Muzejní a galerijní prezentace I • 50 %
FPF:UHVM0057 Seminář evidence a dokumentace památek II • 50 %
FPF:UHVM0065 Instalované objekty • 50 %
FPF:UHVM0082 Dokumentace přírodního dědictví II • 50 %
FPF:UHVM0104 Management v muzejnictví • 50 %

Údaje byly předpočítány: 25. 9. 2023 10:54

Všechny obory fakulty