Archeologie (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UADA002 Seminář k vybraným problémům dějin a metody středoevropské archeologie • 100 %
FPF:UADA010 Vybrané problémy archeologie vrcholného středověku ve střední Evropě • 100 %
FPF:UADA024 Filozofický a metodologický základ • 100 %
FPF:UADA035 Staří Maďaři a české země z pohledu archeologie • 100 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FPF:UADA022 Publikace v cizím jazyce • 100 %

Údaje byly předpočítány: 11. 12. 2023 15:00

Všechny obory fakulty