Počet výsledků: 21

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Historická studia: Kulturní dědictví v regionální praxi
zahrnout jen obhájené práce

Žížková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Historická studia
Studijní obor: Kulturní dědictví v regionální praxi
Diplomová práce: Historie a současnost pivovarů Hukvaldského panství