Počet výsledků: 3

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Aplikovaná fyzika: Monitorování životního prostředí
zahrnout jen obhájené práce

Bílá, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Monitorování životního prostředí
Bakalářská práce: Monitorování průmyslové hlukové zátěže v obytné zástavbě - případová studie

Kolková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Monitorování životního prostředí
Bakalářská práce: Monitorování kvality povrchových vod ovlivněných těžbou sádrovce na Opavsku

Krištof, Radomír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Monitorování životního prostředí
Bakalářská práce: Vliv korozivních činitelů na kovové součásti objektů a sbírkových předmětů, které jsou součástí Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky